Naar "Mijn trainingen"

Learning Agilities

We leren het meest door te doen en ervaren in de praktijk. Tóch is het niet vanzelfsprekend dat mensen zich lerend opstellen tijdens hun werk. Wanneer je opgedane ervaringen niet kunt vertalen naar leermomenten levert het je niets op. Als je terugvalt op ‘gewoonten’ en nooit iets nieuws probeert of omarmt, kom je tot weinig nieuwe inzichten. Als je nooit eens vraagt aan een collega: Hoe heb jij dat gedaan? of: Hoe zou jij dat doen?, leer je nooit andere manieren kennen om je doelen te bereiken. Kortom; als je niet kritisch leert kijken naar je eigen aandeel in het geheel, word je je nooit bewust van je eigen toegevoegde waarde. Om het leren op de werkvloer te stimuleren, is het ontwikkelen van Learning Agility essentieel. Door het ontwikkelen van Learning Agility leer je sneller van opgedane ervaringen en weet je het geleerde in nieuwe situaties sneller in praktijk te brengen. Je vergroot je individueel leervermogen en het vermogen om van elkaar te leren.

Self-awareness

Zelfkennis en -inzicht zijn essentieel om te kunnen leren. Daarom vormt Self-awareness de basis bij het ontwikkelen van de verschillende learning agilities. Door het vergroten van je zelfkennis maximaliseer je jouw verandervermogen en wendbaarheid.

We onderscheiden 4 verschillende learning agilities


  • Change Agility: mensen met een goed ontwikkelde Change Agility experimenteren graag, zijn nieuwsgierig, proberen graag nieuwe dingen en gaan effectief om met verandering
  • People Agility: mensen met een goed ontwikkelde People Agility zijn open-minded en bescheiden van aard, zoeken informatie bij de mensen om hen heen om daarvan te leren en doen hun best de ander te begriipen en in verbinding te staan
  • Mental Agility: mensen met een goed ontwikkelde Mental Agility hebben een goed analytisch denkvermogen, zij zijn in staat om complexe problemen te doorgronden en leggen de juiste verbanden om tot nieuwe oplossingen te komen
  • Results Agility: mensen met een goed ontwikkelde Results Agility zijn gedreven, blijven doorgaan bij tegenslagen en zijn goed in staat om het resultaat continu voor ogen te houden

Voor al deze agilities geldt dat hoe beter je jezelf in verschillende situaties leert kennen, hoe meer richting je kunt geven aan je eigen handelen. Het geeft je energie en zelfvertrouwen om je lerend en wendbaar op te stellen.

Jouw groeipotentie!

Heb je een Learning Agility Scan gedaan? Of ben je van plan deze te doen? Dan zal uit de resultaten hiervan blijken in welke van de learning agilities jij de meeste groei kan doormaken! Wij hebben voor elke agility een specifiek trainingsprogramma ontwikkeld om deze sprong te maken. Ben je nog niet zeker welk programma het best bij jou past? Dan bieden wij naast de vier agility-trajecten ook de training Agile, de basis – van Stand up tot Retrospective aan. In deze training krijg je meer inzicht in Agile werken en heb je aan het eind van de dag ook de zelfkennis om het juiste trainingsprogramma te kiezen voor de verdere ontplooiing van jouw lerend vermogen op de werkvloer.


Trainingsaanbod


Een effectief verloop van verschillende meetings zoals stand-ups, sprint reviews en retrospectives vraagt veel van je communicatief vermogen. Om echt het maximale uit je samenwerking te halen gaat het dus niet alleen om wat je met elkaar bereikt en afspreekt, maar vooral ook om hoe je dat met elkaar bespreekt.

Hoe beter je weet wat je wilt bereiken, hoe makkelijker het wordt je in een continu veranderende wereld te blijven focussen op jouw doelstelling. Als je weet wie je bent, wat je talent is en waar je goed in bent, dan weet je ook wat je valkuilen zijn en waar je grenzen liggen. Je staat dan stevig in je schoenen en bent in staat bewuste keuzes te maken.

Verandering is inmiddels een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering binnen veel organisaties. Een steeds sneller veranderende omgeving en het continu verbeteren van werkprocessen om succesvol te zijn en blijven, spelen een belangrijke rol. Dit vraagt om een wendbare organisatie en wendbare medewerkers. Ben jij in staat mee te bewegen, te schakelen, te improviseren?

De wereld waarin we leven wordt steeds complexer. Dat betekent dat er steeds meer gevraagd wordt van ons vermogen zaken te doorgronden en verbanden te leggen die er ogenschijnlijk niet lijken te zijn. Deze complexiteit vraagt om een open perspectief en een onderzoekend en probleemoplossend denkvermogen.

In de training Agile, de basis – Van stand-up tot retrospective, maken wij deelnemers bekend met Agile werken. Tijdens deze praktische basistraining maak je kennis met veelgebruikte terminologie en maak je tegelijkertijd een belangrijke eerste stap in jouw Agile ontwikkeling. Waar ligt jouw grootste groeipotentie?