Naar "Mijn trainingen"

De term Agile is in veel organisaties niet meer weg te denken. Mensen binnen de organisatie spelen een cruciale rol in het al dan niet slagen van een Agile manier van werken. Wendbare teams worden immers gemaakt door wendbare werknemers. Wanneer werknemers na het invoeren van Agile (werk)processen weten wat er van hen gevraagd wordt, betekent dat niet automatisch dat ze ook weten hoe ze dat moeten doen. Agile werken vraagt namelijk ook om een andere houding van medewerkers op het gebied van initiatief nemen, zelforganisatie en de behoefte om van toegevoegde waarde te willen zijn voor het proces. Het simpelweg implementeren van nieuwe structuren en processen volgens de principes van het Agile werken volstaat daarom meestal niet. Agile leiderschap is richting geven aan dit proces, je eigen handelen en dat van je team.

Binnen Agile leiderschap staan coaching, groei en samenwerking van individu en het team centraal. Het vraagt van leidinggevenden dat zij hun medewerkers op een eigentijdse manier meer faciliterend kunnen managen. Dat betekent voor hen loslaten en  in control   blijven. Voor medewerkers betekent het dat zij meer eigen verantwoordelijkheid nemen en in goed contact met elkaar en de klanten staan. In een Agile leiderschapsprogramma van vier 4,5 dag komen alle facetten aan bod die van belang zijn om in een Agile team continu tot verbetering te kunnen komen. Je leert stap voor stap hoe je als leidinggevende je medewerkers meeneemt naar een Agile mindset binnen je team.

Leren in stand-ups en retrospectives
Dit Agile Leiderschapsprogramma bestaat uit 4,5 dag klassikaal trainen met telkens een tussenliggende periode van een aantal weken. In deze weken kun je gebruik maken van onze online coaching die je helpt het geleerde tijdens de training ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. De eerste dag starten we met het bespreken van je leerdoelen en maak je kennis met je medecursisten. Iedere volgende trainingsdag start je de dag met een stand-up. Dit is een staande meeting (vandaar de naam) met je collega cursisten waarin we gezamenlijk terugblikken op de ervaringen van de afgelopen weken. Wat ging er goed? Wat kan er beter? Waar kunnen de trainer en je medecursisten je mee helpen? Je leert kritische interviewtechnieken toe te passen op elkaars inbreng om elkaar verder te helpen. Zo leer je stapsgewijs je eigen en elkaars doelstellingen in dit leertraject effectief te evalueren. In een afsluitende retrospective (een halve dag) blik je terug op het gehele leerproces.    

Programma

Dag 1 - Agile leiderschap: een Agile mindset in je team (09.30 - 16.00 uur)


Tijdens de eerste dag van dit leiderschapsprogramma staan we stil bij wat Agile leiderschap inhoud. Welke aspecten zijn van belang als je echt Agile wilt gaan werken met je team? Van medewerkers vraagt Agile werken dat zij effectief met verandering om kunnen gaan en dat zij bereid zijn oude patronen los te laten en nieuwe paden in te slaan. Maar hoe motiveer je mensen mee te bewegen met de verandering die van hen gevraagd wordt? Hoe ga je om met de weerstand die dit soms oplevert?

 Na deze training:

 • Heb je goed zicht op wat er zich, net als bij een ijsberg, bij je medewerkers onder water afspeelt
 • Weet je medewerkers te motiveren mee te bewegen met de verandering die van hen wordt gevraagd
 • Weet je te sturen op verantwoordelijkheid en eigen regie

Dag 2 - Herken talent: Communicatie en strategische personeelsplanning (09.30 - 16.00 uur)


Tijdens de tweede dag duiken we in de materie van persoonlijkheidsvoorkeuren. De manier waarop iemand communiceert vertelt veel over zijn gedragsvoorkeuren. De een praat makkelijk en legt snel nieuwe contacten terwijl een ander sterk is in procesbewaking en graag de puntjes op de 'i' zet. Wat zegt dit over mensen? Wat voor soort werk past ze? En hoe communiceer je het best met ze? Vooral in organisaties waar veel in wisselende (project)teams wordt gewerkt is het wel zo handig als je als leidinggevende snel in de gaten hebt hoe je het best je team én het individu kunt managen. De Myer Briggs Type Indicator (MBTI) is een internationaal veelgebruikt HR instrument dat we tijdens deze training gebruiken.

 Na deze training:

 • Heb je goed zicht op de aanwezige kwaliteiten van mensen en hoe deze elkaar in teamverband kunnen versterken
 • Weet je de samenwerking binnen een team snel te optimaliseren
 • Kan je je team effectief managen in een snel veranderende omgeving

Dag 3 - Loslaten én in control zijn: vertrouwen, betrokkenheid, doelen realiseren (09.30 - 16.00 uur)


In een Agile team is het van belang dat je complementair bent aan elkaar. Continu gezamenlijk in kleine stapjes verbeteren is het uitgangspunt waarbij je ook van gemaakte fouten veel kunt leren. Authenticiteit en vertrouwen zijn daarvoor belangrijke (voor)waarden om dit te kunnen realiseren. Hoe versterk je elkaars talent en ben je gezamenlijk effectief in het bedenken van oplossingen? Hoe moedig je je medewerkers aan hun toegevoegde waarde optimaal te benutten? En hoe zorg je ervoor dat er vanuit vertrouwen met elkaar wordt gecommuniceerd en gewerkt? Dat vraagt om loslaten zonder de controle te verliezen en het vermogen je kwetsbaar te durven op(en)stellen. Het gemeenschappelijke, hogere doel is van groot belang binnen Agile werkende organisaties. Dit hogere doel is namelijk wat mensen verbindt aan een team en/of organisatie. Hoe je het hogere doel van de organisatie kunt verweven in de dagelijkse aansturing van je mensen om tot nog betere prestaties te komen, komt in deze 3e dag uitgebreid aan bod.

Na deze training:

 • Weet je medewerkers met dienend leiderschap te coachen op hun kwaliteiten
 • Weet je je medewerkers te stimuleren om zich continu te ontwikkelen en ook failures door te vertalen naar verbetering
 • Heb je met behulp van kritische interviewtechnieken meer zicht op wat zich afspeelt binnen je team
 • Heb je zicht op hoe je met de Kanban en Kaizen methoden samen van ‘goed naar beter’ gaat

Dag 4 - Open communicatie in een Agile team (09.30 - 16.00 uur)


Het succes van een Agile team staat of valt met de onderlinge interactie en de bereidheid om elkaar te begrijpen. Face-to-face communicatie en informatieoverdracht zijn essentieel om kennis bijeen te brengen en elkaar te versterken. Door uitdagingen vanuit verschillende perspectieven te benaderen en daar kritisch naar te kijken, ben je als team in staat continu betere resultaten te behalen. Dat vraagt om open communicatie en een effectieve feedback cultuur. Open communiceren vraagt om je uitspreken en naar elkaar luisteren. Het zijn twee vaardigheden die iedereen wel bezit, maar in groepsverband toch vaak lastig tot uiting lijken te komen.

 Na deze training

 • Weet je hoe je een open communicatiecultuur binnen je team faciliteert
 • Weet je hoe je effectieve sprint reviews en stand-ups begeleidt
 • Weet je (360 graden) feedback constructief in te zetten binnen je team

Dag 5 - Wrap-up inclusief afsluitende lunch (9.30 - 13.00 uur)


Een afrondende workshop waarin we een check doen op de individuele leerdoelen en de puntjes op de ‘i’ zetten. In een afrondende retrospective blik je terug op het gehele leerproces. We sluiten de training af met een gezamenlijke lunch.

Werkwijze trainingen op locatie

Je wilt werken aan je persoonlijke ontwikkeling en je hecht waarde aan persoonlijk contact en interactie met medecursisten? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! In al onze trainingen staan onze deelnemers centraal. Dat is ook de reden dat mensen voor onze trainingen kiezen: de persoonlijke aandacht en het leren van en met medecursisten.

Een mooie combinatie van klassikaal op locatie en online coaching

Een absolute voorwaarde om succesvol te werken aan competenties is zelfkennis: het gaat tenslotte om jou! Daarom begint iedere training met een persoonlijke (digitale) intake. Zo denk je vooraf al na over jezelf en over je eigen leerwensen. Die wensen nemen onze trainers mee in hun voorbereiding. Het beantwoorden van de vragen duurt maximaal 20 minuten. Een trainingsdag sluit je af met het formuleren van een persoonlijk actieplan: wat ga jij doen met wat je deze dag hebt geleerd?

Na de training ontvang je verschillende korte en prikkelende coachingsopdrachten waarop je feedback krijgt van de trainer. Houd er rekening mee dat je daar ongeveer 1 uur mee bezig bent per trainingsdag. Ook helpt de trainer je met het verwezenlijken van je actieplan. Zo blijf je gedurende 2 - 3 maanden, onder begeleiding van een trainer, actief bezig met jouw ontwikkeling; succes gegarandeerd!

Eigen leeromgeving

Zodra je je hebt ingeschreven voor een training krijg je toegang tot je eigen digitale omgeving (Mijn Molijn). Hier kun je al je persoonlijke documenten plaatsen zoals je actieplan, persoonlijke aantekeningen en certificaten. Je krijgt toegang tot de mediatheek met leerzame en leuke filmpjes. Ook krijg je toegang tot de bibliotheek met handouts van de trainingen, boekentips en interessante artikelen.

Aantal deelnemers

Minimaal 8 en maximaal 12

Kies je trainingsdata

Vink jouw datum aan en klik daarna op schrijf je in.
Let op: Om het maximale uit je trainingspakket te halen, moeten de trainingen in onderstaande volgorde worden gekozen.

Locatie Amsterdam

Locatie Rotterdam

Locatie Den Haag

Locatie Zwolle

Locatie Eindhoven

Locatie Utrecht

Locatie Amsterdam

Locatie Rotterdam

Locatie Den Haag

Locatie Zwolle

Locatie Eindhoven

Locatie Utrecht

Locatie Amsterdam

Locatie Rotterdam

Locatie Den Haag

Locatie Zwolle

Locatie Eindhoven

Locatie Utrecht

Locatie Amsterdam

Locatie Rotterdam

Locatie Den Haag

Locatie Zwolle

Locatie Eindhoven

Locatie Utrecht

Locatie Amsterdam

Locatie Rotterdam

Locatie Den Haag

Locatie Zwolle

Locatie Eindhoven

Locatie Utrecht


Wil je een persoonlijk trainingsadvies?

Heb je een specifieke opleidingsvraag voor je afdeling, team of organisatie?

Bel ons op 030 763 0887 of stuur een e-mail naar advies@molijntraining.nl. We helpen je graag verder!