Naar "Mijn trainingen"

Agile Trainingen

Steeds meer organisaties schakelen over op Agile werken. Dit doen ze om zich snel aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden. Agile werken vergroot namelijk het verandervermogen van een organisatie en haar medewerkers om op de lange termijn succesvol te kunnen zijn. Agile is geen one size fits all model. Organisaties geven daar binnen de kaders en tooling van Agile hun eigen passende invulling aan. Toch is het onderliggende gewenste gedrag van mensen vaak hetzelfde. 

Een belangrijk aspect van Agile werken is namelijk de cultuur van een organisatie, ook wel het gedrag dat de meerderheid van de medewerkers in de praktijk laat zien. Als de organisatiecultuur niet Agile is kunnen er nieuwe processen worden ingericht (zoals bijvoorbeeld Scrum), maar gaat Agile werken in de praktijk weinig opleveren. Een Agile cultuur begint namelijk met de vraag: HOE werk je Agile?

Om op deze vraag een goed antwoord te kunnen geven moet er voorbij het werkproces gekeken worden naar de werkvorm, of de manier waarop mensen met elkaar werken. Zo vraagt Agile werken in de basis om een ‘pro-actieve, open houding’ van mensen gecombineerd met een flinke dosis zelfinzicht en goede communicatieve vaardigheden.


Bekijk hier binnenkort ons volledige trainingsaanbod op het gebied van Agile werken!