Naar "Mijn trainingen"

Nederlands management heeft inhaalslag te maken

Gepubliceerd op 27-09-2018, door Bram Hart

Recent is er door de Rabobank in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en World Management Survey een onderzoek uitgevoerd naar internationale managementpraktijken. Vier aspecten van management zijn over achttien verschillende managementpraktijken uitgevraagd onder managers en medewerkers. En wat bleek? Nederland eindigde als zesde, achter de VS, Duitsland, Zweden, Japan en Canada.

De vier aspecten van management die zijn onderzocht zijn 1. operationeel, 2. monitoring, 3. doelen en 4. personeelsmanagement. Bij operationeel is vooral gekeken naar lean management: hoeveel verspilling vindt er in het productieproces plaats? Monitoring richt zich op de wijze waarop bedrijven prestatiedata bijhouden en analyseren. Het aspect “doelen” richt zich meer op de op lange en korte termijn gestelde doelen, en in hoeverre mensen zich hier in kunnen herkennen. Personeelsmanagement houdt zich ten slotte bezig met talentmanagement.

Het mooie van de gebruikte onderzoeksmethode is dat goed inzichtelijk gemaakt kan worden hoe er op de verschillende aspecten gescoord wordt. Zo scoort Nederland bijvoorbeeld enorm goed op het aspect operationeel: de vertaalslag van klantaanvraag naar product wordt nergens beter gemaakt. Ook op monitoring zit Nederland nog binnen acceptabele grenzen. Echter op de gestelde doelen en personeelsmanagement scoort Nederland erg laag.

Maakt dit uit? Jazeker! Uit ander onderzoek blijkt dat de kwaliteit van managementpraktijken sterk samenhangt met het bruto binnenlands product (bbp). Dit betekent dat als de Nederlandse managementpraktijk op het niveau van Zweden en Duitsland zou zitten, de  productiviteit per werknemer zou kunnen toenemen met een vier procent hogere omzet en een zeven procent hogere winst als resultaat.

 

Meer lezen? https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/september/kwaliteit-van-management-in-nederland/

Nederlands management heeft inhaalslag te maken
BLOG 06-12-2020 || door: Pieter Molijn Online werken aan je persoonlijke ontwikkeling? Het kan wel!

Online werken aan je persoonlijke ontwikkeling? Het kan wel! Half maart van dit jaar had ik iedereen die zou beweren dat online trainingen een prima alternatief zouden zijn voor traditionele, klassikale trainingen toch wel redelijk voor gek verklaard. Maar inmiddels ben ik met de inzichten van de afgelopen maanden echt helemaal om! Online trainingen hebben zelfs veel voordelen ten opzichte van de live trainingen. Er zijn grote verschillen tussen live en online trainingen en ook zullen er altijd mensen zijn die liever een live training willen volgen vanwege de sociale componenten. Maar met onze ervaringen van de afgelopen maanden weet ik vrij zeker dat klassikale, online trainingen in kleine groepen op een goede toekomst kunnen rekenen bij thuiswerkend Nederland!

NIEUWS 31-08-2020 || door: Pieter Molijn Molijn in het ‘nieuwe normaal’

Maar toen we ons beseften dat de anderhalve meter economie echt wel even ‘de nieuwe normaal’ zou kunnen zijn, hebben we hard gewerkt om onze trainingen aan te passen aan de nieuwe realiteit.

NIEUWS 15-05-2020 || door: Pieter Molijn Opnieuw opstarten bij Molijn Training

Molijn Training komt weer op gang! Vanaf 1 Juni hebben wij de mogelijkheid weer klassikale trainingen te organiseren. Op dit moment maken wij onze locatie in Utrecht volledig Coronaproof!