Naar "Mijn trainingen"

Online training en coaching (intensief)

Werken aan je ontwikkeling: juist nu!

Voor je toekomst is het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen op het gebied van kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijf je wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. In je huidige baan, of elders. Juist nu is het belangrijk om jezelf te ontwikkelen. De coronacrisis heeft een grote impact op de werkgelegenheid, maar door jezelf te ontwikkelen worden je kansen op de arbeidsmarkt vergroot. In het onderstaande aanbod vind je trainingen die je positie op de arbeidsmarkt versterken. Je krijgt meer zelfkennis en zelfinzicht en ontwikkelt vaardigheden die je helpen in je huidige functie, nieuwe functie of veranderende functie.

Actief en interactief online leren

Ons gehele aanbod is online zodat je er bij ons altijd zeker van bent dat een training door kan gaan (ook als je zelf verkouden bent) en je geen onnodige gezondheidsrisico's loopt. De trainingen vinden plaats in kleine groepen waarbij actie en interactie elkaar afwisselen. Omdat we het belangrijk vinden dat je in de praktijk goed aan de slag kunt met het geleerde volgen we de trainingen op met online coaching en heb je nog een maand lang intensieve begeleiding en feedback van je trainer. 

Kijk snel in ons aanbod welke training jou het best gaat helpen!

Trainingsaanbod

Klik op de onderstaande tabbladen om de trainingen per thema te bekijken.
Bekijk ook onze leiderschapstrainingen en ons aanbod i.s.m. SBI Formaat.


Aanbod Leiderschapstrainingen

Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers. Met name voor managers ligt hier een belangrijke taak. Hun rol is cruciaal om van ontwikkeling van medewerkers een continu proces te maken. Het beste naar boven halen bij je medewerkers. Hoe doe je dat? Hoe geef je daar als manager op de juiste manier vorm aan? Ons managersprogramma helpt je op weg.

Wij geloven dat iedereen over unieke kwaliteiten en talenten beschikt. Een werknemer biedt toegevoegde waarde binnen een bedrijf als hij de kans krijgt die kwaliteiten en talenten optimaal te benutten

Hoe hulpvaardig ben je als collega en hoe initiatiefrijk laat je je zien bij een klant met een probleem? Gedrag van medewerkers bepaalt in grote mate hoe we hun functioneren en daarmee het functionere

Om je medewerkers te helpen hun toegevoegde waarde te behouden is het noodzakelijk hen te stimuleren in de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden. Vaak is het lastig daar de juiste aanknopingspun


Aanbod SBI Formaat

Molijn Training en SBI Formaat werken samen op het gebied van het ontwikkelen van algemene vaardigheden. De onderstaande trainingen worden door SBI Formaat aangeboden.

De roep om een groene economie wordt in onze samenleving steeds luider. Sterker nog, steeds meer bedrijven maken beleid op de SDG-doelen en vanaf 2021 wil de EU duurzaam ondernemen

Volgens de LIFO®‐filosofie leeft ieder individu vanuit een aantal normen en waarden. Hierdoor ontwikkelt iedereen een persoonlijke gedragsstijl die bepalend is voor de manier van optreden en handel

Word je bedolven onder verschillende notities, verslagen en discussiestukken? En verwacht men dan ook nog dat je zo snel als mogelijk kritisch leest? In deze training leer je doelgerichter om te gaan

Om als professioneel je werk te kunnen doen is naast inhoudelijke kennis ook het vermogen om over belangrijke onderwerpen effectief te communiceren is van groot belang. Communicatie komt immers terug

Het werk gaat in de coronatijd gewoon door. Het is daarom van belang elkaar blijvend te ontmoeten, gedachten en meningen te delen en besluiten te nemen.