Naar "Mijn trainingen"

Agility scan

Wat is de Learning Agility Scan?
Een snel veranderende wereld vraagt om wendbaarheid. Organisaties besteden daarom veel tijd aan het vergroten van hun aanpassingsvermogen. Medewerkers die deze ontwikkelingen dagen zijn hierbij van cruciaal belang. De Learning Agility Scan helpt je inzicht te verkrijgen in jouw Learning Agility – jouw leer-/verandervermogen op de werkvloer. Jouw lerend vermogen is hierbij geen vast gegeven, maar is te trainen en dus te vergroten! Aan de hand van de scan word je bewust van jouw groeipotentie en kun je aan de slag met jouw ontplooiing binnen een Agile organisatie.

Doelen en resultaten
Het doel van de Learning Agility Scan is het in kaart brengen van jouw groeipotentie op verschillende Learning Agility dimensies. We onderscheiden er vijf: Self-awareness, Change-, Results-, Mental- en People Agility. De resultaten van de scan geven inzicht in waar je het best ontwikkelbaar bent en geven je concrete tips om mee aan de slag te gaan. Bij Molijn Training bieden wij programma’s waarin je intensief met één van de agilities aan de slag gaat om een grote sprong in je persoonlijke ontwikkeling te maken.

Bijzondere positie van Self-awareness
In de Learning Agility Scan is een bijzondere rol weggelegd voor Self-awareness – de mate waarin jij jouw sterke en zwakke punten kunt beoordelen en bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling. Mensen die hoog scoren op zelfkennis richten zich op verbeterpunten en hebben een hoge bereidheid om te leren. Deze elementen maken dat Self-awareness aan de basis ligt van onze wendbaarheid. In onze meerdaagse Agile trainingen is het fundament dan ook altijd de ontwikkeling van dit zelfbewustzijn.